Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Achterhoeks energielandschap

In het Goor staan sinds 2008 windmolens. Moeten hier nieuwe molens komen?

fractiespecialist Jeroen Hollema en fractievoorzitter Alexander van der Graaff

De Achterhoeker is trots op zijn groene landschap. Het is onze dagelijkse leefomgeving. Van belang voor het welzijn van ons als inwoners, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente, die van ons prachtige landschap willen genieten.

 Tegelijk staan we aan het begin van een grote energietransitie, die voor een verandering van ons landschap zal zorgen. Voor D66 is het belangrijk dat deze verandering redelijk is en in verhouding staat tot een goede kwaliteit van onze leefomgeving. Omdat energietransitie en landschap hand in hand gaan, zouden we dit graag ons Achterhoekse energielandschap noemen. In dit Achterhoekse energielandschap zijn twee dingen belangrijk. Aan de ene kant het opwekken van duurzame energie, waardoor we minder CO2 uitstoten en aan de andere kant het vastleggen van CO2 in bos. Beiden belangrijk om de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer drastisch te verminderen, want dat is van levensbelang voor ons allemaal.

Hoewel de technieken voor energieopwekking steeds beter worden, is het nu wel tijd om actie te ondernemen. D66 staat open voor alle vormen van duurzame energieopwekking, maar ziet wel dat windmolens en zonnepanelen op dit moment de best inzetbare techniek zijn.

 

Op zee of in de buurt?

Veel duurzame energie zal komen van windmolens op zee, maar onze vraag naar energie is zo groot dat ook duurzame energieopwekking op land nodig is, in onze eigen omgeving. Zo wordt energie van de windmolens op zee met name opgewekt voor landelijk grootschalig gebruik, zoals voor de industrie en om voldoende duurzame energie te hebben voor de piek in de winter. De opgewekte duurzame energie uit onze eigen regio is bestemd voor lokaal verbruik in woningen, gebouwen en voor het opladen van onze elektrische auto’s.

 

In 2030 energieneutraal?

Er wordt vaak gesproken over de doelstelling dat de Achterhoek al over negen jaar energieneutraal zou moeten of kunnen zijn. Ook het doel van de Regionale Energiestrategie (het zogeheten RES-bod) voor het aantal bij te plaatsen windmolens en zonneparken in de Achterhoek tot 2030 is hieraan gerelateerd. Hoewel een hoge en ambitieuze doelstelling natuurlijk goed is, moet een doel volgens D66 wel realistisch zijn. Het landelijke klimaatakkoord moet volgens ons de basis zijn, maar wel met de ambitie om sneller te gaan waar mogelijk. D66 denkt niet dat het haalbaar is om binnen negen jaar energieneutraal te zijn.

Voor de Achterhoek worden op dit moment reële scenario’s uitgewerkt over hoeveel duurzame energie er in 2030 en daarna in de regio opgewekt moet worden. Dit zorgt er misschien voor dat we in 2030 een lager doel moeten halen, maar in de jaren na 2030 juist een hoger doel. Ook dat is wat D66 betreft redelijk.

 

Meepraten over uw omgeving

D66 vindt dat de gemeente de regie moet nemen over ons energielandschap. Hiermee zorgen we ervoor dat er geen wildgroei aan zonnepanelen en windmolens ontstaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een meerderheid van de inwoners van de Achterhoek windmolens en zonneparken liever bij elkaar heeft, dan overal verspreid. 

Ons energielandschap raakt ons en onze omgeving. Het is daarom heel belangrijk dat inwoners hierover kunnen meepraten. De gemeente moet zorgen voor een transparant proces, waarin inwoners en ondernemers duidelijk kunnen zien hoe hun wensen en ideeën worden meegenomen. D66 is blij met de discussie die er de afgelopen maanden over windmolens en zonneparken in onze gemeente is geweest. Deze discussie draagt bij aan een democratisch gedragen en betere besluiten.

 

Windmolens in het Goor

D66 is het eens met het plan om, voor de komende tien jaar, in te zetten op vernieuwing van de huidige windmolens bij het Aaltense Goor. Hierbij wordt dan gekozen voor nieuwe (hogere) windmolens met een fors hogere opbrengst. Er ontstaat dan wel een monopoliepositie: één bedrijf dat als enige de windmolens bezit en hierover beslist. Voor D66 is dit niet voldoende. Omwonenden moeten kunnen meebeslissen en ook kunnen profiteren van de nieuwe windmolens, bijvoorbeeld door een coöperatie. Zo hebben omwonenden niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Dat is wel zo eerlijk. Ook moeten er duidelijke afspraken zijn over wanneer er nieuwe windmolens worden geplaatst en oude worden verwijderd, zodat er duidelijkheid is voor iedereen. D66 is voorstander van een pilotproject voor één of twee windmolens, en pas later de rest in één of meerdere stappen.

 

Zonneparken

D66 is voor het stimuleren van zonnepanelen op daken. Dit kan bijvoorbeeld door subsidie voor het verstevigen van een dak als dat nodig is, maar ook door een groene korting op de OZB. Toch zien we ook de technische realiteit dat alleen de zonnepanelen op daken niet voldoende energie zullen opwekken om in onze behoefte te voorzien. Er zullen ook zonneparken bij moeten komen. 

Zonneparken moeten op zo’n manier gebouwd worden, dat deze de bodemkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. Uiteindelijk gaat het om de groene beleving van de gehele omgeving. D66 wil graag dat groene energieopwekking uit zon en wind bij elkaar op de huidige locatie van de windmolens bij het Aaltense Goor zal plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen de nieuwe windmolens ook een zonnepark moet komen, dat landschappelijk, met respect voor onze omgeving, moet worden ingepast. Hier zullen, wat D66 betreft, vooraf goede afspraken over gemaakt moeten worden.

 

   

 

Nieuwe natuur

Tenslotte, er liggen ook kansen om de natuur te verbeteren met onze visie op het Achterhoekse energielandschap. Ook met grootschalig besparen en opwekking van duurzame energie zal er CO2 uitstoot blijven bestaan. Om CO2 vast te kunnen leggen, wil D66 nieuwe robuuste natuur in onze gemeente ontwikkelen. Op termijn is D66 dan ook voorstander van een groot Achterhoeks bos, dat niet alleen CO2 vasthoudt en omzet in zuurstof, maar waarmee we ook op toeristisch gebied nog beter de concurrentie met bijvoorbeeld de Veluwe aankunnen.

Gepubliceerd op 24-06-2021 - Laatst gewijzigd op 24-06-2021